Technologia wytwarzania materiału glebotwórczego z odpadów

nowatorskie podejście do przetwarzania osadów ściekowych

Wiele nieczynnych i część eksploatowanych składowisk odpadów nie spełnia wymagań przepisów dot. stosowanych w nich zabezpieczeń przed wpływem na środowisko. Tereny zdegradowane i nieczynne wyrobiska także stanowią zagrożenie dla środowiska. Do rekultywacji i wykonania odpowiednich zabezpieczeń używa się ogromnych ilości materiałów budowlanych. Niedobór materiałów naturalnych i koszty transportu powodują, że chętnie stosowane są do w/w celów materiały z odpadów. Bardzo korzystne jest, że po odpowiedniej przeróbce odpady posiadają odpowiednie właściwości chemiczne i fizyczne oraz biologiczne - co istotne w przypadku substratów wegetacyjnych.

Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych,

opracowana przez specjalistów Zakładu Ochrony Wód GIG,

została nagrodzona Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.Charakterystyka materiału glebotwórczego/rekultywacyjnego

Warstwy wegetacyjne składają się z gruntu i materiału sypkiego a skład tej mieszanki zależy od warunków rekultywacji, czyt. rodzaju zazielenienia.

Substraty wegetacyjne muszą spełniać następujące kryteria:

 • stabilność struktury
 • gęstość > 1,0 g/cm3
 • wodoprzepuszczalność
 • zdolność zatrzymania wody
 • niskie zawartości węglanów i soli
 • niskie koncentracje substancji szkodliwych
 • zawartość substancji odżywczych zawierających azot, fosfor, tlenek wapnia i magnezu
 • odczyn pH 6,0 - 9,0.

Pełna informacja o składzie i właściwościach odpadów

Kompletna informacja o właściwościach fizycznych i składzie chemicznym odpadów oraz organicznych i nieorganicznych substancjach szkodliwych w nich zawartych, to podstawa opracowania skutecznej technologii.

Technologia

Przedmiotowa technologia autorstwa GIG IB chroniona jest patentem P233754.

Proces technologiczny jest dwustopniowy. I stopień obejmuje odwadnianie osadu (do ok. 20-22% suchej masy) i przygotowanie mieszanki w mieszalniku oraz przekierowanie taśmowo do granulatora. W procesie granulacji uzyskuje się granulat o zawartości suchej masy ok. 40-45%, który kierowany jest podajnikiem na II stopnień linii technologicznej. Następnie w suszarce w temp. 80-110 ºC, zawartość suchej masy osiąga ok. 75% (+/-5%). Wysuszony granulat jest tymczasowo gromadzony w silosie, w celu schłodzenia go przed konfekcjonowaniem do worków foliowych lub big-bagów. Z procesu technologicznego wychodzi pełnowartościowy produkt. Jest to nowatorskie podejście do przetwarzania odpadów stąd możliwe było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań opisanych w technologii P233754  "Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz organiczny z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych"


Opracowane w GIG IB rozwiązanie, polegające na otrzymywaniu nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zostało nagrodzone podczas XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Dla Inwestorów

Szacuje się, że w polskich oczyszczalniach ścieków powstaje rocznie nawet ok. 600-800 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Obecne przepisy zabraniają ich składowania - osady są m.in. wykorzystywane w cementowniach, spalane, a także kompostowane. Zaledwie niewielka ich część służy np. do produkcji nawozów.

Zagospodarowania osadów

Mimo obowiązku zagospodarowania osadów, najczęściej są one traktowane jako odpady. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii, osady ściekowe można zamienić w produkt w postaci bezpiecznego, skutecznego i przyjaznego nawozu, możliwego do powszechnego stosowania. Uzyskanie nawozu jest możliwe dzięki precyzyjnemu wymieszaniu komponentów i doprowadzeniu materiału do formy trwałego granulatu o uziarnieniu 1-6 mm. Takie granulaty charakteryzują się dobrymi właściwościami nawozowymi i glebotwórczymi.

Produkt

Technologia wytwarzania produktów nawozowych polega na pełnej homogenizacji i precyzyjnego wymieszania komponentów w postaci osadów ściekowych i dodatków mineralnych poprzez doprowadzenie do formy trwałego granulatu o uziarnieniu 1-6 mm, który można użyć do produkcji:

 • nawozu organicznego,
 • nawozu mineralno-organicznego,
 • środka wspomagającego uprawę roślin
 • materiału glebotwórczego

 

Opracowany produkt w zależności od potrzeb może być traktowany jako materiał glebotwórczy (wymogi dla min. IV klasy ziemi), może również ubiegać się o status materiału podłożowego, lub środka wspomagającego uprawy roślin.

 

Właściwości

Wysoka zawartość materii organicznej pozytywnie wpływa na procesy powstawania próchnicy w glebie. Produkt charakteryzuje się również właściwościami odkwaszającymi i mikroretencją wody w glebie Granulat rozprowadza się np. przy pomocy rozsiewaczy i siewników.

Zastosowanie

Opracowany w ramach technologii, organiczny nawóz może być użyteczny nie tylko w rolnictwie, ale także w przydomowych ogrodach oraz do pielęgnacji zieleni na balkonach czy klombach. Jest to możliwe dzięki otoczeniu granulki nawozu roztworem hydrożelowym, dającym mu warstwę ochronną, akumulującym wodę i eliminującym przykry zapach. Taka otoczka zabezpiecza osady ściekowe przed pyleniem i powstawaniem potencjalnie szkodliwych dla zdrowia bioaerozoli, a także stopniowo uwalnia składniki odżywcze do gleby. To również swoisty magazyn wody, możliwej do wykorzystania przez rośliny w okresach suszy.

 

Doradztwo techniczne i technologiczne

Oferujemy fachową i kompleksową pomoc w zakresie technologii, doboru urządzeń, przeprowadzenie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej, wdrożenia produkcyjnego. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z dostawcami maszyn i urządzeń aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji.

 

Pozostałe informacje

Nasze rozwiązanie jest chronione patentem. Aktualnie realizowane są pierwsze wdrożenia w kraju. Proces wdrożeniowy może zostać przeprowadzony "pod klucz" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zezwoleń i decyzji , w tym na wprowadzanie produktu do obrotu rynkowego. Technologia jest w pełni skalowalna i może zostać zastosowana dla ilości osadów nawet do kilkudziesięciu tysięcy Mg/rok.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czy chcesz się dowiedzieć jak można zagospodarować osady ściekowe?

*Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Główny Instytut Górnictwa podanych w formularzu danych osobowych.