Technologia wytwarzania granulowatych produktów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych

nowatorskie podejście do przetwarzania osadów ściekowych

Przetwarzanie osadów ściekowych w produkty nawozowe posiadające dopuszczenie do obrotu i spełniające wszystkie prawne uwarunkowania jest jednym z wiodących kierunków ich zagospodarowania. Przedmiotowa technologia wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej, która rozumiana jest jako dbałość o możliwie najmniejsze zużycie zasobów naturalnych, eksploatację zasobów odnawialnych w sposób gwarantujący ich regenerację, poszanowanie środowiska, wykorzystanie odpadów jako surowców i ich przerabianie bez negatywnych efektów zewnętrznych.

Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych,

opracowana przez specjalistów Zakładu Ochrony Wód GIG,

została nagrodzona Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.Charakterystyka produktów nawozowych

Opracowane w technologii GIG granulaty nawozowe pod względem parametrów jak i postaci spełniają wymogi niezbędne do przeprowadzenia procedury umożliwiającej wprowadzanie produktów nawozowych do rynkowego obrotu.

Przeciętne parametry produktu:

 • azot: 1-3,3 % wag. s.m.
 • fosfor: 1-1,92 % wag. s.m.
 • potas: 0,2-0,5% wag. s.m.
 • wapń: 15-19% wag. s.m.
 • magnez: 6-9% wag. s.m.
 • substancja organiczna 35 % wag. s.m.
 • wodoprzepuszczalność
 • zdolność zatrzymania wody
 • niskie zawartości węglanów i soli
 • niskie koncentracje substancji szkodliwych
 • zawartość substancji odżywczych zawierających azot, fosfor, tlenek wapnia i magnezu
 • odczyn pH 6,0 - 9,0

Technologia

Przedmiotowa technologia autorstwa GIG IB chroniona jest patentem P233754.

Proces technologiczny jest dwustopniowy. I stopień obejmuje odwadnianie osadu (do ok. 20-22% suchej masy) i przygotowanie mieszanki w mieszalniku oraz przekierowanie taśmowo do granulatora. W procesie granulacji uzyskuje się granulat o zawartości suchej masy ok. 40-45%, który kierowany jest podajnikiem na II stopnień linii technologicznej. Następnie w suszarce w temp. 80-110 ºC, zawartość suchej masy osiąga ok. 75% (+/-5%). Wysuszony granulat jest tymczasowo gromadzony w silosie, w celu schłodzenia go przed konfekcjonowaniem do worków foliowych lub big-bagów. Z procesu technologicznego wychodzi pełnowartościowy produkt. Jest to nowatorskie podejście do przetwarzania odpadów stąd możliwe było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań opisanych w technologii P233754  "Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz organiczny z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych"


Opracowane w GIG IB rozwiązanie, polegające na otrzymywaniu nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zostało nagrodzone podczas XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Dla Inwestorów

Szacuje się, że w polskich oczyszczalniach ścieków powstaje rocznie nawet ok. 600-800 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Obecne przepisy zabraniają ich składowania - osady są m.in. wykorzystywane w cementowniach, spalane, a także kompostowane. Zaledwie niewielka ich część służy np. do produkcji nawozów.

Zagospodarowania osadów

Mimo obowiązku zagospodarowania osadów, najczęściej są one traktowane jako odpady. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii, osady ściekowe można zamienić w produkt w postaci bezpiecznego, skutecznego i przyjaznego nawozu, możliwego do powszechnego stosowania. Uzyskanie nawozu jest możliwe dzięki precyzyjnemu wymieszaniu komponentów i doprowadzeniu materiału do formy trwałego granulatu o uziarnieniu 1-6 mm. Takie granulaty charakteryzują się dobrymi właściwościami nawozowymi i glebotwórczymi.

Produkt

Technologia wytwarzania produktów nawozowych polega na pełnej homogenizacji i precyzyjnego wymieszania komponentów w postaci osadów ściekowych i dodatków mineralnych poprzez doprowadzenie do formy trwałego granulatu o uziarnieniu 1-6 mm, który można użyć do produkcji:

 • nawozu organicznego,
 • nawozu mineralno-organicznego,
 • środka wspomagającego uprawę roślin
 • materiału glebotwórczego

 

Opracowany produkt w zależności od potrzeb może być traktowany jako materiał glebotwórczy (wymogi dla min. IV klasy ziemi), może również ubiegać się o status materiału podłożowego, lub środka wspomagającego uprawy roślin.

 

Właściwości

Wysoka zawartość materii organicznej pozytywnie wpływa na procesy powstawania próchnicy w glebie. Produkt charakteryzuje się również właściwościami odkwaszającymi i mikroretencją wody w glebie Granulat rozprowadza się np. przy pomocy rozsiewaczy i siewników.

Zastosowanie

Opracowane w technologii GIG produkty nawozowe bazujące na osadach ściekowych mają szerokie zastosowanie od upraw polowych, poprzez warzywne w sadownictwie, przy uprawie roślin ozdobnych pielęgnacji trawników jak i wspomaganiu procesów rekultywacji zdegradowanych terenów.

 

Doradztwo techniczne i technologiczne

Oferujemy fachową i kompleksową pomoc w zakresie technologii, pozyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, doboru urządzeń, przeprowadzenia i organizacji prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej, wdrożenia produkcyjnego. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z dostawcami maszyn i urządzeń aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji.

 

Pozostałe informacje

Nasze rozwiązanie jest chronione patentem. Aktualnie realizowane są pierwsze wdrożenia w kraju. Proces wdrożeniowy może zostać przeprowadzony "pod klucz" wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zezwoleń i decyzji , w tym na wprowadzanie produktu do obrotu rynkowego. Technologia jest w pełni skalowalna i może zostać zastosowana dla ilości osadów nawet do kilkudziesięciu tysięcy Mg/rok.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czy chcesz się dowiedzieć jak można zagospodarować osady ściekowe?

*Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Główny Instytut Górnictwa podanych w formularzu danych osobowych.